Příspěvky

OSOBNÍ SLUŽBY

OPRAVA STARÉ ČASOVÉ OSY

VĚDOMÍ KRISTA & ZÁKON JEDNOHO

UMĚLÉ ČASOVÉ OSY VERSUS ORGANICKÉ

NÁVRH NA MEDITACI

ZKUŠENOST VZESTUPU JE DAR SVATÉ MATKY

BIOCHEMICKÉ BUNĚČNÉ SOLI

RODINA SVĚTLA, ODPADLÍCÍ A FALEŠNÍ PROROCI

Probuzení je tvůrčí a zodpovědný proces.

URGENTNÍ ZPRÁVA

ČAS PRO ODVÁŽNÉ SVĚTELNÉ BYTOSTI

NEJVÍCE MÉ PRÁCE JE V SOUČASNOSTI SMĚROVÁNO PRO SKUPINU A KOMUNITU VZESTUPU

MISTŘI VYTVÁŘENÍ NOVÉ ENERGIE

VYTVÁŘENÍ DIMENZÍ