TEMPLÁŘI ŘÁDU KRISTA


Dovolte mi dnes pokračovat v odhalování porozumění Vzestupu a toho, co prožíváme v současné době. Po procházce v deštivém počasí, jsem se rozhodla sdílet více o skutečné pravdě, o tom, proč jsme v této době součástí lidské rodiny. Tyto zprávy je jedna z možností na vaší cestě. Jestliže pro vás není, vyhledejte pro sebe to, s čím rezonujete. 

Jsem velmi spokojená, co se týká posunu, protože vše, co se nyní odehrává je naprosto v pořádku. Templáři Řádu Krista je skupina, která je nyní zde, pochází z gnostických linií, které chrání princip Svaté Matky a nulový bod, což je ústřední bod, který nás spojuje s celým Vesmírem. Tento bod promítá kosmickou trojici, kterou známe také jako Svatou Trojici – Svatý Otec, Svatá Matka a Svaté Dítě Kristus. 

Veškeré snahy o zmaření mise Krista a ukřižování, které jsme zažili, slouží k tomu, aby bylo zajištěno, že vnitřní Kristosofianský pár znovu sjednotí a dokončí požadovanou alchymii Posvátné Unie, protože právě díky tomu je ztělesněna dokonalá mužská a ženská rovnováha, která je klíčem k ztělesnění Krista. 

Toto zjevení znovu obnovuje v pozemském království své právo v souladu s přírodními zákony. 

Templáři Řádu Krista se zcela dobrovolně obětovali, když uslyšeli volání o pomoc Matku Zemi, aby chránili moudrost Sofie v tomto cyklu Nanebevzetí, což je cyklus zarovnání s Galaktickým centrem. 

Vyprávění Ježíše Krista mělo za úkol přinést modrou linii z budoucnosti na Zemi, Zákon Jednoho, právo na Vzestup a nové technologie. Jak víme, jeho mise byla úspěšná částečně. Mnoho starověkých bytostí Krista se nyní inkarnovalo, aby zastavily podvodníky. Podvodník je osoba, která říká věci, kterým nerozumí, nechápe je a ani je neztělesňuje, vydává se za někoho jiného, aby podváděla za účelem zisku. Luciferianský a Satanistický Duch propaguje falešné Světlo. Tento Duch se vlní napříč veškerými strukturami života na Zemi. Věřili jsme, že tento duch – falešný rodič nás miluje, a stará se o nás. Vidíme, že to není pravda. Tento vynořující se vzor je nyní těžké pro lidskou rodinu přijmout i pro mnoho lidí, protože je tak těžký, a tak matoucí. Je těžké dosáhnout vnitřního duchovního ztělesnění ve všech oblastech života. Osobně na tom pracuji mnoho let. Je to cesta disciplinovanosti, čistoty, vůle, trpělivosti, ale radost z výsledků je velká. Z dětství si neseme tisíce špatných návyků a přesvědčení. 

Sofianský ženský princip, který v nás nyní rozkvétá jako Květ Života, je schopnost otevírat starověké brány a mezigalaktické portály. V našich tělech jsou uloženy kódy, které byly negativní mimozemskou agendou v minulosti zcela zničeny a replikovány. Byly použity k umělému ovládání, zotročení lidské rasy, potlačování a znásilňování ženského principu. To postupně vygenerovalo lunární ženu jako temnou matku. 

V procesu Vzestupu je proto vyžadováno ženské duchovní uzdravení a vybudování těla, které je opět spojeno s Matkou Zemí, protože to umožňuje projevit autentickou organickou ženskou duchovní sílu. Během procesu Vzestupu toto uzdravení probíhá v ženských orgánech, v lůně. Při čištění ženských orgánů se snaží temné síly ovládat sílu ženského stvoření ve fyzickém těle, protože touží zastavit šíření principu ženské rovnováhy. Proto ti, kteří jsou z gnostických linií, mají více problémů s těmito temnými snahami, aby neaktivovali obnovu skutečného Božského Ženského principu. Jakmile začne tedy duchovní zasvěcenec pracovat na očištění mysli, těla a pohlavních orgánů od sexuálního programování, utrpení a zvrácení, zvyšuje se Láska v jeho srdci, snižují instinktivní touhy a nižší impulsy, takže postupně dosažená vyšší úroveň vytváří květ lotosového srdce. Tato nová konfigurace mění způsob, jakým ženské a mužské energie spoluvytváří ve hmotném světě. Tyto Přírodní zákony v těle jsou konstruovány ve věčné Lásce jako základ na celý život. 

Inteligence Krista nemůže být do tohoto fyzického světa zrozena bez obou principů, polarit, stejně sjednocených do nulového bodu. Tyto polarity, muž a žena, musí být sjednoceny mezi vnitřním a vnějším projevem. Uvnitř s Duchem a vně s fyzickým tělem. Takže nejen vlastní práce uvnitř, ale i to, co děláme s naším fyzickým tělem, určuje náš osud. Když se podíváme dnes kolem sebe, některá lidská těla připomínají zombie. 

Síla Lásky nás přirozeně vrací do nulového bodu a umožňuje zažívat multidimenzionální život. Tento nulový bod postupně dosažený integrací polarit je zdrojem, umožňuje nekonečný přísun energie Stvořitele, který je obsažen ve všem živém. Slučujeme kladně nabité částice a elektricky nabité částice do nulového bodu (Posvátná Unie), je to zcela přírodní fyzika. 

Mnozí z nás zažili velmi mocnou a masivní přípravu, protože působíme jako planetární lidský akupunkturní bod. Velké změny v neurologii umožňují opustit dvojvlnové pole a pohybovat se do trojvlnového pole nulového bodu. Tomu nutně musí předcházet slučování antičástic v těle, což umožňuje zcela nové energetické pole – pole „Svatosti“. Tato trojvnová energie neustále v našich tělech zesiluje a tak zesiluje naši zdrojovou energii v těle. Jsme jako generátor od Tesly, který postupně uzdravuje svá těla. 

Světlo nulového bodu generuje věčný zdroj a zároveň umožňuje časový kolaps i dimenzionální kolaps. Jeden z těchto velkých kolapsů nyní zažíváme. Takže mnoho z nás se cítí jako v prázdném prostoru, navíc někteří z nás žijí úplně zcela mimo veškerý kolektiv. To, co můžeme nyní vidět ve světě je, že se paralelní astrální roviny hroutí, protože už nejsou napájeny. 

Ti, kteří jsou součástí harmonických vrstev napájí jako zdroj napříč veškerý čas a prostor. Působí jako Zdroj energie, kterou dodáváme do planetární mřížky. Veškerá struktura, která nerezonuje, se buď opraví sama, když je přepsána nebo se zhroutí. Kolaps struktury je způsoben deformacemi, nebo zcela zničen, když je narušena struktura a integrita inteligence Vědomí, protože základní strukturou celého Stvoření je jen a jen Láska a Světlo. 

Bůh hledá jen Jednotu a s tou se také spojuje. Láska je vyzařující, posilující a sjednocující síla, která se pohybuje spirálovitě směrem nahoru a spojuje nás se srdcem Vesmíru. Absence Lásky neboli nenávist je rozpadající, oddělující a oslabující síla, která pohlcuje Světlo a vzdaluje se životu dál a dál od přísunu energie Stvořitele. Aby tito lidé udrželi svůj život na Zemi, musí vysávat energii druhých lidí. Postupně se Temnota projevuje procesem fragmentace do nižších a nižších vrstev hustoty. Z toho lze tedy předpokládat velice jednoduše určitý směr cesty jejich osudu. Ale, jak vidíme, lidé jsou nyní poháněni k vybírání si lepšího osudu v důsledku Vesmírných událostí, pak je umožněno postupně aktivovat Světelné tělo, a postupně se vylepšuje mozek. 

Všechno, co děláme, ovlivňuje naši budoucnost. 

Vzestup je vnitřní práce, velmi osobní a citlivá práce, cokoliv se snažíte dělat vně sebe, nevede k Vzestupu. Přeji vám nádherný osobní Osvícený Vzestup. Tuto cestu jsme sami navrhli a cítím, že porážíme velmi temné energie a silná duše ví, že drží v ruce všechna esa! 

Budiž pochváleno vaše zářivé Světlo. 

S milující Láskou. Gloria Magenta 🌷