PRAVÉ JÁDRO BYTOSTI

Pravé a skutečné jádro naší Bytosti bylo a je vždy stejné - 
Božská čistota v nevině. 
Takové poselství potřebujeme přinést do fyzického těla, 
abychom dosáhli více ženské fáze Přechodu. 
Hledáme čistou Lásku k našemu Já, abychom mohli porodit
pravé ztělesnění naší duše a a proto udržujeme
 svůj posvátný prostor andělsky čistý,
 aby mohly nové Vzestupné energie vstoupit, 
abychom mohli přijímat Božské dary Ducha Svatého.