PODPORA NA CESTĚ VZESTUPU


Vítejte ve společenství Vzestupu, kde se spojujeme jako jedna rodina. Tato práce je určena pro ty, kteří se zabývají užší cestou Vzestupu, mají velmi blízko ke zkušenosti vzestoupit. Jedná se o vzkříšení duše ve fyzickém těle - fyzický Vzestup. Je to práce, která má největší vliv na kolektiv. Mým záměrem je ukazovat cestu. Je velký omyl, že Vzestup znamená zvyšovat vibraci nebo frekvenci. Zvyšování vibrace přirozeně následuje tím, co v životě děláme. Tělo Krista budujeme prostřednictvím Vzestupu a Sestupu - sestupu Světelného těla do fyzického těla. Vzestupujeme po životní spirále. Sjednocujeme fragmentované aspekty zpět do celistvosti a organické podoby a pak je Vzestup možný, když je sjednocen Vzestup i Sestup a jsou aplikovány principy Nanebevstoupení. Ztělesňovat Vědomí Krista znamená rezonovat se soucitným Svatým srdcem. S kultivací životní síly je tento zážitek přirozenou cestou. Integrované polarity jsou oživovány třetí energií, Duchem Svatým. Je to obtížná cesta. Každý postupuje svým tempem. VZESTUP NENÍ INTELEKTUÁLNÍ CESTA. Vracíme se k přírodě, k přirozenému životu ve fyzickém těle. Je to osobní vývoj a zkušenost. Existuje mnoho pochybností, dokud nedosáhnete potřebného integrovaného kvocientu Světla. Jsem v tichu a procházím svým vlastním Vzestupem, protože je to velmi náročné pro tělo, psychiku, nervovou soustavu v toxickém prostředí, které je nyní zde. Přepsat šablonu starého člověka je velmi náročná cesta. Předávám informace z Galaktické perspektivy Vědomí a tréninku mého osobního Vzestupu od roku 2011, dovednosti a zkušenosti Hvězdné bytosti, skupiny bytostí, které drží esenci Krista v těle. Nezáleží na našem původu, ale záleží na našem současném těle. Pracujeme s pochopením životní síly skrze Ducha Svatého. Jakmile pochopíte principy kultivace životní síly, Vzestup se v uvozovkách děje automaticky a pak je budováno evoluční tělo. Kosmický Kristus se vrací na Zemi prostřednictvím Nanebevstoupení. Moje Rodina Světla mě vede ke spolupráci s dušemi, které jsou zodpovědné za své vlastní energie. Vzestup není školení nebo koučink, zaměřuji se na jednoduché způsoby vedení skrze to, čím sama procházím. Připojte se k naší malé skupince, jak z lidského hlediska pochopit a projít Vzestup a porozumět galaktické perspektivě Země. My všichni potřebujeme být podporováni. Jedná se o výměnu energie. Aktualizace pro pochopení Vzestupu jsou k dispozici. Jedná se o práci průvodce Vzestupu. Vytvořila jsem podpůrnou skupinu pro porozumění Vzestupu, kde sdílíme své zážitky na komunitní úrovni. Jsem zaneprázdněna svým životem a Vzestupem. Poskytuji konzultace, maluji obrazy. Otevíráme nové cesty svého bytí a bytí na Zemi. Je pravděpodobné, že vytvořím prostor pro fyzické setkávání, pravděpodobně během příštích let. Aktualizace Vzestupu slouží k pochopení měnící se fyziky, která řídí naši realitu a proces probuzení. Doufám, že moje práce vám bude dobře sloužit. 

"Vzestup je nárůst rozšíření Vědomí a sestup Světelného těla do fyzického těla prostřednictvím probuzení kundalini energie, která se pohybuje ke Koruně. Vzestup je o přesunutí Vědomí z jedné reality do druhé. Vzhledem k tomu, že realita je dimenze, podnikáme v podstatě plnohodnotný posun. Abychom mohli projít tímto posunem, musíme přizpůsobit náš způsob myšlení a bytí tomu, co je v souladu s přírodními zákony a naší duší, skutečnou Božskou podstatou". 

"Integrace polarity je proces slučování extrémně protilehlých pólů, aby mohlo dojít k sjednocení dvou polarit do stavu rovnováhy - Jednoty Trojice" "Trojice je základ Božství. Celý Vesmír je založen na Božské neboli Svaté Trojici a zprostředkovává náš návrat k energetické rovnováze

"SVATÝ GRÁL Je bod, kdy tělo musí zpracovat nezpracované bolesti, odpuštění a postupně je rozpustit bezpodmínečnou Láskou. Uzdravení nastane, když se zrno oddělní od plev, když se rozpustí nižší energetické trosky, které se nachází v nevědomí, sakrální oblasti a pohlavních orgánech. Pak se formuje krystalické tělo, které ovlivňuje auru. Tato harmonizace nás posouvá do harmonického Vesmíru a sjednocuje s polem Božského Zdroje.