Příspěvky

VYTVÁŘENÍ DIMENZÍ

KVĚTEN - VYŠŠÍ PERSPEKTIVA TVOŘENÍ

ŽENSKÝ PRINCIP

SVATÁ MATKA

ŽENSKÝ PRINCIP - ZNOVUZROZENÍ ŽIVOTA

SJEDNOCENÍ. TEN ČAS JE TEĎ.

TRÉNINK TEMNOTY PRO VZESTUP

Milovaná Matko, Svatá Přítomnosti.

ZNOVUZROZENÍ KRISTA NA ZEMI