Příspěvky

ENERGETICKÁ POLARITA JE PRINCIP STVOŘENÍ

Integrované ztělesnění. Inovace zdraví.

PODPORA PRO FYZICKÝ VZESTUP - WWW.LENKA-SYKOROVA.CZ

Tzolkin - Mayská kalendářová konfigurace

12. květen - Oslavy Svaté Matky

INTEGRACE PRO DOSAŽENÍ VĚTŠÍ A HLUBŠÍ HARMONIE

Pravá Láska a úcta.

Vzestup Vědomí a Vzestup fyzického těla ( osobní zkušenost + inspirace)