Příspěvky

KOTEVNÍ A STABILIZAČNÍ PRÁCE

SRPEN – VÝSTUP PO ZLATÉM ŽEBŘÍKU

MEDITACE KAŽDOU NEDĚLI DO KONCE ROKU 2018

VĚDOMÉ VYTVÁŘENÍ REALITY. POSUN Z LINEÁRNÍHO K MULTIDIMENZIONÁLNÍMU ŽIVOTU.