DENÍK PRŮKOPNÍKA


23/10 Říjen a listopad jsou měsíce, kdy máme již málo slunce a v současné situaci také sklony ke smutku a to naše těla velmi pociťují. Nikdo nás neučil hovořit s tělem, vyslyšet jeho pocity a potřeby a láskyplně s ním hovořit, dopřát mu mnoho péče. Naučili nás žít v hlavě, přemýšlíme, co bude, jak to bude. Z kolektivního vědomí se uvolňuje nižší mysl a to nás ovlivňuje, naše těla. Vyhrajeme a všechno je předem dáno, ale musíme těmito náročnými změnami projít s tělem. Mysl není dobrý pomocník v těchto časech, protože žije v budoucnosti nebo minulosti, ale tělo žije v přítomnosti. Často není nikdo, kdo by nás hned obejmul a vyslechl. Naše vnitřní matka, náš duch, jeho Láska a vnitřní moudrý otec jsou s námi vždy, aby utišili vnitřní dítě, Krista. Můžeme tento čas věnovat během dlouhých večerů této trojici, a co nám říká tělo, místo rušivého hlasu mysli. Je to také výborné cvičení mimosmyslového vnímání a hlavně potřebujeme mnoho sebelásky, sebeúcty; žádná vina, žádné sebe odsuzování. Být uvnitř sebe, kde je srdce a solární plexus, je uklidňující terapie. Těmito láskyplnými mateřskými rozhovory s tělem zvyšujeme IQ a inteligenci Světelného těla. Vnitřní matka, její léčivá síla, je nyní velmi důležitá v našem aktuálním posunu, zatímco doposud jsme se zaměřovali na znalosti - vnitřní otec, teď budeme hovořit s mateřskou částí sebe sama, se Svatou Matkou a plnit přání svému vnitřnímu dítěti. Na rozdíl od našeho fyzického otce, vnitřní otec nás vyživuje a miluje. Motto těchto dnů: radost, radost, radost...

22/10 Mnoho lidí se domnívá, že žít život Status Quo, který zde existuje, je jediná pravdivá neměnná realita. Nepřišli jsme opravovat tuto starou realitu, ale vytvářet Novou Zemi, o které všichni sníme a tím ji tvoříme, stejně jako tvoříme vlastní ideály, v souladu s naším nejvyšším Božským potenciálem, a přírodou. Umělá inteligence chce stále více informací o vašem životě, aby zničili vaši duši a Ducha, tvořivost a sny. Nová Země už není experiment. Temná agenda bude chtít ještě několik let vytvářet velmi destruktivní způsoby zacházení s lidmi. Zaměřujeme se na tvoření, radost, sny, přírodu, vnitřní dítě, milující vztahy a péči o tělo. Tvoření života je mateřský princip plný něhy, Lásky a péče, každý z nás naplňuje své srdce touto mateřskou Láskou a objímá svůj život a tvoří ho jako velké dílo, jako milující matka pečuje o své dítě. Životní síla je naše mateřská část, kterou objevujeme, poznáváme, rozvíjíme uvnitř, abychom ji projevili vně svým tvořením, abychom se rozpomněli na svou sílu, které se latinsky říká CREATRIX - Stvořitelka. Stvořitelka je tedy mateřský duch v nás. 

20/10 Kultivace životní síly není jen práce na vitalitě. Cvičení, zdravé stravování je jen část, která nám pomáhá obnovit fyzické tělo, imunitní systém, abychom zcela odstranili falešnou matici nemocí a smrti. Coronavirus je spouštěcí bod probuzení v oblasti zdraví a životního stylu. Vysvětlím to brzy!

15/10 Moje Rodina Světla mi řekla, že jsem dokončila posun v oblasti systematické práce na obnově trojic pro přesun do vyšších úrovní. Sjednocování a uspořádání muž/žena je cesta, po které před námi nikdo nešel. Je to dobrodružné a zajímavé prožívat něco tak velmi unikátního. Jsme zodpovědní za platformu zotavení. Další informace v pravý čas! Na stojanu mám nové plátno, jsem velmi inspirovaná, opět nádhernou ženskou energií. 
13/10 Vypadá to, že jsem si zvolila být obětním beránkem v mnoha různých podobách, mnoha cyklech, různým způsobem, nicméně Sláva Na Výsostech Bohu Gloria Magenta! Leve fit, quod bene fertur onus. Břemeno, které ochotně neseš, stává se lehkým.