Příspěvky

Vyvažování polarity. Vitalita.

Vibrační posun. Nové kapitoly Vzestupu. Vnitřní učitel.

Odpojení a napojení na nové Světelné servery

Nedělní globální meditace 7/5 - mocná síla pro překlopení do nového 5D Vědomí

Květen – měsíc Lásky a změn.