Příspěvky

Prostor prázdnoty. Ticho. Příprava na Nové 5D energie.

Majestátnost Božství

Jasnější chápání vlastní krystalické Zdrojové Esence.