Příspěvky

Dekonstrukce / rekonstrukce. Kvantová hra VŠECHNO NEBO NIC.

Pád Atlantské karmy, starých vztahů. Božské Manželství.

Ženské a Mužské Božství - rovnováha.

Vytváření tlaku na pravdu. Informace pro Nováčky.

Poděkování

Spojujeme se s polem Kosmické Jednoty.